O NÁS

Příspěvková organizace „Sportovní zařízení města Vlašimi“ byla zřízena dne 1.5.2013 rozhodnutím města Vlašimi. Její náplní je správa a provoz sportovních zařízení v majetku města, které využívají jak sportovní kluby tak i široká veřejnost. Smyslem je poskytovat důstojné zázemí pro sportovní oddíly vychovávající mládež, podpora školních i předškolních zařízení a pomoc ve smysluplném využívání těchto sportovišť a v neposlední řadě rozvoj a přístupnost sportovišť pro volnočasové aktivity obyvatel Vlašimi i spádových oblastí.