01 — NAŠE SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ

Dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště slouží primárně k praktické výuce dopravní výchovy dětí školního a předškolního věku, popř. pro organizovanou volnočasovou činnost. Ve vyhrazených dnech v odpoledních hodinách pak dětské dopravní hřiště slouží k osvojování správných návyků dětí v silničním provozu pod dohledem zákonných zástupců.

Základní informace

Dětské dopravní hřiště Vlašim bylo postaveno v roce 2018 ve sportovním areálu Na Lukách. Dětská dopravní hřiště mají pro dopravní výchovu velký význam. Nejen proto, že na nich probíhá praktický nácvik řady dovedností, které potřebují děti pro svůj bezpečný pohyb v provozu na komunikacích, ale i proto, že mohou zastávat řadu dalších funkcí podporujících a umožňujících dopravně výchovné působení v tom nejširším slova smyslu. Děti patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Ta se od roku 2013 více začlenila do školních vzdělávacích programů a školy tak mají povinnost děti učit, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Nejvhodnějším místem, kde je možné aplikovat dopravní výchovu, jsou nepochybně dopravní hřiště. Děti se zde formou zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném silničním provozu, testují zde své znalosti a dovednosti. Systematická dopravní výchova je sestavena tak, aby si z ní děti odnesly co nejvíce. V první části poznávají například dopravní značky, učí se teoretickým základům. V druhé pak již prakticky používají komunikace dopravního hřiště a formou hry si nacvičují dopravní provoz. Tím se co nejvíce učí, jak se správně chovat a zajišťovat si tak vlastní bezpečnost na komunikacích. Dětské dopravní hřiště slouží primárně k praktické výuce dopravní výchovy dětí školního a předškolního věku, popř. pro organizovanou volnočasovou činnost. Součástí dětského dopravního hřiště je také učebna dopravní výchovy. Učebna na dětském dopravním hřišti je rovněž určena k využití pro další vzdělávací akce všech věkových skupin v rámci Programu prevence kriminality a bezpečnosti města Vlašimi.Výuka na dětském dopravním hřišti probíhá podle výukového programu učitelů dopravní výchovy.Ve vyhrazených dnech v odpoledních hodinách pak dětské dopravní hřiště slouží k osvojování správných návyků dětí v silničním provozu pod dohledem zákonných zástupců. V časech vyhrazených pro veřejnost dohlíží na bezpečnost návštěvníků a aktuální kapacitu hřiště správce, kterému se návštěvníci při příchodu hlásí, a u kterého probíhá také platba.Pro praktickou výuku je možno použít řádné vybavená jízdní kola, odrážedla a koloběžky. Děti do 18 let musí používat na kolech ochrannou přilbu a být vhodně sportovně oblečené.Areál je plně oplocen, což zajišťuje bezpečný pohyb po hřišti všem věkovým skupinám, při dodržování návštěvního řádu vyvěšeného v areálu.

02 —

aktuálnÍ

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba se bude v průběhu měnit dle časových posunů, různých akcí a rozmaru počasí. 

Doporučujeme sledovat záložku „ROZPIS“  kde bude vždy vyznačena aktuální otevírací doba pro „VEŘEJNOST“V zimním období je hřiště uzavřeno.

03 —

KOMPLETNÍ

CENÍK

04 —

FOTOGRAFIE

Galerie

05 —

MAPA

Kde nás najdete?

Sportovní areál, ul. Na Lukách 1921
258 01 Vlašim
 
INFOLINKA PO-NE 6:00-22:00
tel.: +420 734 362 057

info@sportvlasim.cz
 
Rezervace pro skupiny:
Mgr. Pavla Nedědová
Tel.: +420 734 417 755
pavla.nedvedova@mesto-vlasim.cz
 

06 —

ROZCESTNÍK​

VŠECHNY DOSTUPNÉ AKTIVITY

07 —

užitečné soubory

ke stažení