Od pondělí 4.11.2019 bude spuštěn ostrý provoz tenisové haly s novým povrchem JUTA GRASS (umělá tráva). Ten byl položen místo stávájící antuky, protože ta je do haly nevhodná z důvodu náročné údržby v zimním období. Dále byla provedena výměna osvětlení, kdy staré zářivky byly nahrazeny moderními led komponenty. Hala byla vyčištěna a umyta od nánosů antuky z minulého období za což patří velké díky i dobrovolným hasičům, kteří se na mytí podíleli se svoji technikou.  To vše by mělo zpříjemnit pobyt v hale a zase o něco pozvednout tenis ve Vlašimi.

Povrch je zatím „surový“ , nyní se na něm musí chvíli hrát a pak ho čeká ještě další zásyp křemičitým pískem tak, aby získal potřebnou tvrdost a rychlost, která se optimalizuje právě množstvím zásypu a hutněním. Mějte proto trochu trpělivosti, než začnete s kritikou :)

Víme, že to ještě není ideální, chybí zatím důstojné zázemí (sprchy, wc), ale i na tom se již pracuje a připravují se varianty jak toto vyřešit novou výstavbou, nebo rekonstrukcí.

Rezervace budou tak jako loni prováděny přes online rezervační systém, novinkou je vstupní systém na karty, ty se zakupují a následně pak i dobíjejí na recepci Sporthotelu. Upozorňujeme, že nejprve je nutné nechat si vystavit vstupní kartu, bez té se do haly nedostanete. Více info a ceny se dozvíte na webu v sekci „Tenisový areál“.

Těšíme se na Vaši návštěvu, SZMV