Jak jste možná zaznamenali, ze soboty na neděli (2.-3.2.2019) během krátké chvíle solidně nasněžilo, k čemuž se následně přidal déšť se sněhem. Vlivem váhy mokrého sněhu se na naší přetlakové nafukovací tenisové hale v zámeckém parku vytvořila propadlina, ve které se postupně kumuloval další mokrý sníh a voda a střed haly začal pozvolna klesat až k zemi….

V dopoledních hodinách jsme se u haly postupně sešli s panem starostou a dobrovolníky z řad tenistů a na pomoc jsme si zavolali také vlašimské a následně i domašínské dobrovolné hasiče. Halu jsme si ještě trochu upustili a následně každý, kdo byl na místě, vzal do ruky lopatu, hrablo či kyblík a postupně jsme sníh z fólie, která tvoří halu, odházeli stranou. Poté bylo možné halu opět plně nafouknout, porovnat a vrátit do původního stavu a na hale jsme nezaznamenali žádnou škodu. Celá akce na hale za klidné atmosféry trvala nanejvýš 3 hodiny a zúčastnilo se jí odhadem 25-30 lidí z řad našich zaměstnanců, hasičů a místních tenistů.

Vlašimským a domašínským hasičům a příchozím dobrovolníkům, kteří na místě aktivně pomáhali patří samozřejmě náš veliký dík. Díky jejich pomoci byla celá akce rychlá, efektivní a bezproblémová a mohli jsme si všichni užít klidný zbytek neděle ….